To narzędzie służy do tego, aby na podstawie określonych parametrów ocenić poziom ryzyka Twojej Własnej Firmy.
 
Aby tę ocenę przeprowadzić, powinieneś się zastanowić nad:
  • prawdopodobieństwem wystąpienia danego ryzyka
  • skutkami wystąpienia tego ryzyka.
Aby tego dokonać, powinieneś przyjąć pewne założenia, czyli określić:
  • jakie prawdopodobieństwo uważasz za bardzo niskie, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie
  • jaki wpływ na wynik finansowy TWF ma dane ryzyko (bardzo niski, niski, średni, wysoki, bardzo wysoki).

 

W narzędziu, które Ci dziś prezentujemy, znajdziesz już gotowe rozwiązanie. Informacje te umieściłyśmy w zakładce "założenia".

 

Następnie w formularzu oceny z listy rozwijalnej należy wybrać poziom prawdopodobieństwa i wpływu dla każdego ryzyka, które uprzednio zidentyfikowałeś. Punktacja zostanie automatycznie przypisana to Twojego wyboru.

 

W efekcie wykonanego szacunku w odniesieniu do prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka oraz jego wpływu otrzymasz raport ryzyk Twojej Własnej Firmy wraz z przypisanym poziomem ryzyka.

Narzędzie do oceny ryzyka

100,00 złCena
  • Plik Microsoft Excel 2016.

  • Szary Instagram Ikona
  • Ikona szara Facebook

©2018 by Twoja Własna Firma.