Szukaj
  • TWF

Zastanawiałeś się, ile jest warta Twoja praca na rzecz Twojej Własnej Firmy?

Aktualizacja: 11 paź 2019

Wypłaty na rzecz właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej pomniejszają ilość pieniędzy Twojej Własnej Firmy. Wyraźne oddzielenie tego, ile zarabia właściciel od tego, ile zarabia firma, umożliwia rozwój Twojego biznesu, ale też wspiera zarządzanie płynnością. Z punktu widzenia podatkowego, praca Twoich bliskich może pomniejszyć podatek dochodowy firmy, ale Twoje wynagrodzenie już nie.

O tym, ile zarobiła Twoja firma, mówi wynik księgowy, czyli różnica między wszystkimi firmowymi przychodami (tym, co sprzedałeś) a wszystkimi firmowymi kosztami (tym, ile Cię kosztowało wypracowanie tego, co sprzedałeś). „Wrzucasz w koszty” fakturę za paliwo, opłatę za najem, koszt zakupu materiałów biurowych i wiele wiele innych. O różnych rodzajach kosztów i wydatków pisałyśmy tu: Dlaczego wciąż zaskakują Cię (nie)zaplanowane wydatki? A co z kosztem Twojej pracy? Czy wypłacasz sobie wynagrodzenie?


Najpierw zadajmy sobie pytanie, czy wszystkie pieniądze firmowe to Twoje pieniądze. Przecież jesteś właścicielem. Wszystkie nadwyżki, które wygeneruje Twoja Własna Firma będą ostatecznie należały do Ciebie. No właśnie – nadwyżki. A to nie to samo, co pieniądze, które widzisz na koniec dnia na rachunku firmowym. To też nie to samo, co zysk #TWF. Natomiast pokusa obracania nie swoimi (czyli firmowymi pieniędzmi) jest zawsze. Więcej pisałyśmy o tym w poście Dlaczego nie mam środków na koncie, a muszę zapłacić podatek?


Własne, firmowe czy prywatne?


Prywatne, firmowe, czy po prostu własne pieniądze?

Wielu z nasz korzysta z karty firmowej jak z prywatnej. Idziemy do kina i płacimy nią za bilety. Albo wypłacamy pieniądze z bankomatu i wkładamy do osobistego portfela. Potrzebujemy wpłacić zaliczkę na zakup mebli robionych na wymiar i korzystamy z pieniędzy firmowych. Teoretycznie to przecież Twoje pieniądze. Dlaczego miałbyś je nazywać „firmowymi” a nie „własnymi”?Ale ile razy byłeś zaskoczony, że zabrakło Ci pieniędzy na zapłatę za fakturę za telefon? Czy nie zdarzyło Ci się, że byłeś zdziwiony, jak Twoja #księgowa powiedziała Ci, ile zarobiłeś, a Ty wcale nie widziałeś tych pieniędzy na koncie? O tym, że #wynikksięgowy to nie ilość gotówki na koncie, już Ci wyjaśniałyśmy tu. A dziś postaramy się Cię przekonać, że warto podzielić własne pieniądze na te firmowe i prywatne. Wszystko po to, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w zarządzaniu ryzykiem płynności Twojej Własnej Firmy (o tym, co to jest ryzyko, poczytaj w poście Co możesz zrobić, aby zrealizować cele Twojej Własnej Firmy?).

Jak zatem podzielić nadwyżki finansowe pojawiające się na Twoim koncie firmowym? Jak ustalić wysokość Twoich prywatnych pieniędzy – Twojego wynagrodzenia? Czy wyceniasz koszt swojej pracy na rzecz Twojej Własnej Firmy?


Twój czas to koszt Twojej Firmy


Koszt Twojej pracy, to ilość godzin spędzonych na wykonywanie obowiązków firmowych

Twoja praca przyczynia się do wygenerowania przychodów Twojej Własnej Firmy. Dzięki czasowi, który poświęciłeś na rozwój swojego biznesu, ostatecznie udało Ci się pozyskać nowe zlecenia a przez to wpływy do Twojej firmy. Skoro osiągnąłeś przychody dzięki własnej pracy, poniosłeś też z tego tytułu koszty. W praktyce będą to godziny pracy na rzecz firmy. Możemy się pokusić o próby wyceny tej pracy, choć w praktyce często nie zostaje ona wyceniona. Skąd zatem wiadomo, jaka jest wysokość Twojego wynagrodzenia? Jak ustalić kwotę, którą co miesiąc możesz rozdysponować na prywatne potrzeby? Warto, żebyś określił Twoje wynagrodzenie SAM. Wysokość comiesięcznego wynagrodzenia zależy TYLKO od Twojej decyzji.


Żeby ta decyzja była w jakimś stopniu racjonalna, warto w tym celu przynajmniej na koniec każdego miesiąca zadać sobie pytanie, jaki jest zysk Twojej Własnej Firmy. Następnie - ile z tego zysku możesz skonsumować na własne, prywatne potrzeby, aby nie zagrażało to działalności Twojej firmy.


Jak określić wysokość wynagrodzenia


Wypłata na rzecz właściciela powinna zależeć od:

  • wysokości zysku TWF

  • zapotrzebowania na gotówkę przez TWF.


Zacznijmy od tego, że wynagrodzenie dla właściciela powinno zależeć od wysokości wyniku księgowego, jaki osiągnęła Twoja Własna Firma w danym okresie. Jakbyś doliczył koszt swojej pracy na rzecz firmy w postaci własnego wynagrodzenia do wszystkich kosztów TWF, ten zysk byłby znacznie mniejszy. Zatem wypłacone wynagrodzenie de facto jest częścią wypracowanego zysku przez Twoją firmę. A jeżeli Twoja firma by nic nie zarobiła albo ten dochód byłby niewielki? Wypłata wynagrodzenia mogłaby nawet doprowadzić do ponoszenia strat przez TWF (nie myl tego oczywiście ze stratą podatkową). Oznaczałoby to zatem, że konsumujesz więcej, niż mogłeś. Więcej niż zarobiła Twoja Własna Firma.


Chcesz żyć ponad stan?


Jeżeli nie – ustal swoje wynagrodzenie w odniesieniu do tego, ile zarobiła Twoja Własna Firma. Policz wynik księgowy TWF.


To, ile pieniędzy wypłacasz dla siebie, nie powinno zagrażać rozwojowi własnej firmy

Ustalając #wynagrodzenie dla właściciela, nie kieruj się tym, ile zarabia osoba wykonująca tego typu obowiązki na rynku. Paradoksalnie, wysokość wypłaty powinna być bezpośrednio skorelowana z osiąganymi przez TWF wynikami. Przede wszystkim nie powinna być wyższa niż to, ile zarobiła TWF.


Co więcej, przedsiębiorca myślący o długookresowym wzroście i rozwoju swojej firmy, powinien podzielić wygenerowany zysk na różne potrzeby przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie właściciela, choć ważne, nie jest jedynym elementem, na który powinien być ten zysk przeznaczany. Nie zapominajmy o potrzebach inwestycyjnych, nakładach na innowacyjne rozwiązania i inne koszty, dzięki którym Twoja firma będzie się rozwijać. Gdy skonsumujesz wszystkie zyski na własne potrzeby i wszystkie pieniądze będziesz traktował jak prywatne, nie będziesz miał środków na rozwój.Kiedy wypłacić wynagrodzenie?


Ktoś mógłby skomentować, że przecież firma należy do mnie i wszystko, co zarobi ta firma jest moje. Po co więc mam sztucznie wydzielać kwoty, które mogę sobie wypłacić? Jak już wyjaśniłyśmy powyżej, chodzi o to, aby nie żyć ponad stan. Ma to też jednak inne korzyści.


W poście poświęconym płynności (Dlaczego nie mam środków na koncie, a muszę zapłacić podatek?) tłumaczyłyśmy, dlaczego zarządzanie wpływami i wypływami jest tak ważne. Jeżeli chcesz w sposób odpowiedzialny prowadzić swoją firmę, to każdego dnia powinieneś mieć na uwadze jej wypłacalność. Wypłacalność, czyli zdolność do regulowania zobowiązań firmy.


Na co najpierw przeznaczysz pieniądze na koncie firmowym?

Ustalając priorytety i kolejność opłat, które uregulujesz w pierwszej kolejności, tak naprawdę swoje wynagrodzenie powinieneś wypłacić dopiero wtedy, gdy płynność TWF nie będzie zagrożona. Ponieważ wysokość i termin uregulowania tego zobowiązania w 100% zależy od Ciebie, daje Ci to bardzo dużą elastyczność i możliwość manewru przy zarządzaniu ryzykiem płynności TWF.
Dlaczego jeszcze warto wyraźnie oddzielić pieniądze firmy oraz pieniędzy prywatnych


Jasno określone wynagrodzenie przedsiębiorcy i wypłata odpowiedniej kwoty z rachunku firmowego na rachunek prywatny ma dodatkową korzyść. Zabieg ten znacznie ułatwi Ci kontrolowanie kosztów i wypływów firmowych. Przejrzystość #wydatkówfirmowych z jednej strony umożliwi Ci ich analizę, z drugiej strony istotnie wesprze Cię w kontrolowaniu rentowności. Poza tym, gdy wyraźnie oddzielisz konto firmowe od prywatnego i w ślad za tym wydatki firmowe od prywatnych, nie będziesz się musiał tłumaczyć, dlaczego Twoja firma poniosła wydatek na zakup wakacyjnego wyjazdu Last Minute do Hiszpanii w razie kontroli urzędu skarbowego.


Czy koszt pracy właściciela to koszt podatkowy?


Niezależnie od tego, co mówią przepisy podatkowe oraz urząd skarbowy, Twoja praca przyczyniła się do wygenerowania przychodów Twojej Własnej Firmy. Jak już wcześniej pisałyśmy w poście Dlaczego nie mam środków a muszę zapłacić podatek?, przychody podatkowe oraz koszty uzyskania tych przychodów służą wyliczeniu Twojego dochodu i następnie wyliczeniu podatku do zapłacenia. Na ten moment między innymi dla jednoosobowej działalności gospodarczej, przepisy podatkowe nie pozwalają potraktować Twojego wynagrodzenia jako pomniejszenie podstawy opodatkowania. Zatem koszt Twojej pracy (choć jest niezbędny do funkcjonowania TWF) jest wyłącznie kosztem księgowym.


Co nowego?


Jeszcze do niedawna (do 31 grudnia 2018 r.) wartość pracy Twojej bliskiej rodziny na rzecz Twojej firmy (małżonka, dzieci), też nie była uznawana za koszt przez fiskusa. Oznaczało to, że niezależnie od tego, ile pieniędzy wypłaciłeś swoim bliskim w zamian za wykonywanie obowiązków firmowych na podstawie zawartej umowy, kwoty te nie pomniejszały wysokości dochodu do opodatkowania TWF.


Praca członków rodziny na rzecz własnej firmy może być kosztem uzyskania dochodu podatkowego

A to od wysokości tego dochodu zależy wysokość podatku, który płacisz do urzędu skarbowego.


Z początkiem 2019 roku nastąpiła zmiana w przepisach podatkowych. Teraz wynagrodzenie za pracę, którą wykonują Twoi bliscy, z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło, kontraktów menagerskich bądź też odbywania praktyk absolwenckich są kosztem podatkowym, który w efekcie obniża zysk podatkowy. Dzięki temu możesz płacić niższe podatki. Praca Twoich bliskich może pomniejszyć podatek dochodowy firmy, ale Twoje wynagrodzenie już nie.
Wniosek na dziś


Aby nie żyć ponad stan i nie konsumować wszystkich wygenerowanych zysków, warto ustalić kwotę oraz moment wypłaty wynagrodzenia dla właściciela. Dzięki wyraźnemu wydzieleniu kwoty i przelewaniu jej na prywatny rachunek bankowy dużo łatwiej będziesz kontrolował swoje wydatki firmowe. Unikniesz też niepotrzebnych wyjaśnień przed urzędnikami skarbowymi w przypadku kontroli.


A o czym jeszcze przeczytasz wkrótce na blogu:

  • jak ustalić wynik księgowy?

  • czym są poszczególne kategorie kosztów księgowych i podatkowych?

  • jak zarządzać amortyzacją w firmie?

  • i wiele innych


Do przeczytania!


K&K

123 wyświetlenia0 komentarz
  • Szary Instagram Ikona
  • Ikona szara Facebook

©2018 by Twoja Własna Firma.