Szukaj
  • TWF

Login: Covid 19 Hasło: najmniejsze przedsiębiorstwa

W tym tygodniu dzieliłyśmy się z Wami wiedzą na temat #tarczaantykryzysowa. Dziś ostatni wpis z tej serii.
Tarcza antykryzysowa obejmuje szerokie grono przedsiębiorstw. W dzisiejszym poście przedstawimy Wam możliwości dla mniejszych przedsiębiorstw. Celowo nie posługujemy się określeniem "mikroprzedsiębiorstwo" czy "zatrudniające do 9 osób", bo jak już wyjaśniałyśmy we wcześniejszych postach, te określenia wcale nie muszą oznaczać tych samych przedsiębiorstw. Jak to często bywa, diabeł tkwi w szczegółach.
Analiza wg stanu prawnego na 29 kwietnia 2020 r. (tarcza antykryzysowa 2.0)

Do kogo skierowana jest pomoc?


Dziś omawiamy wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz firm, które spełniają którykolwiek z poniższych warunków:

  • mikroprzedsiębiorstwami

  • zatrudniają pracowników na umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę

  • są płatnikami ZUS za siebie i innych.


Ważne! Dziś omawiamy pomoc dla firm, w których pracuje średnio (ale nie zawsze) 9 współpracowników.


Pomoc dla samozatrudnionych oraz osób pracujących na umowy cywilnoprawne omawialiśmy w poprzednich postach.


Na czym polega wsparcie?

Wsparcie Twojej firmy może polegać na:

1. zwolnieniu z opłacania składek ZUS należnych za marzec, kwiecień i maj (maksymalny okres)*

2. dofinansowaniu kosztów wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym w związku z ochroną miejsc pracy (dopłata do wynagrodzenia brutto oraz składek na ubezpieczenia społeczne)

3. dofinansowaniu do kosztów wynagrodzeń (dopłata do wynagrodzenia brutto oraz składek na ubezpieczenia społeczne) wypłacanym maksymalnie przez 3 miesiące

4. otrzymaniu mikropożyczki o maksymalnej wartości 5 tys. zł z możliwością umorzenia

5. otrzymaniu pożyczki w ramach Tarczy Płynnościowej PFR zabezpieczającej płynność z możliwością częściowego umorzenia.

*) analogiczne wsparcie należy się, jeżeli jesteś samozatrudniony


Poniżej podsumowanie poszczególnych instrumentów wraz z określeniem wymogów wielkości przedsiębiorstwa:

*)wliczasz w limit właściciela

**)na podstawie zawartego pisemnego porozumienia z pracownikami

***)umowa cywilnoprawna o charakterze zlecenia, od której płacisz składki emerytalne i rentowe

****)połowa wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 40% średniego wynagrodzenia w poprzednim kwartale


Ponadto, istnieje również możliwość skorzystania z pożyczki płynnościowej z BGK zabezpieczającej płynność z możliwością umorzenia odsetek.

zwolnienie z ZUS

czyli brak płatności składek należnych do ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Jakie warunki musisz spełniać?Gdzie trzeba złożyć dokumenty?

Do ZUS w okresie do 30 czerwca 2020 r.


Jest to pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z limitem 800 tys. EUR w odniesieniu do jednego podmiotu.


postojowe w celu ochrony miejsc pracy

czyli dopłata do wynagrodzeń brutto i składek społecznych w wyniku obniżonego wymiaru pracy lub wynagrodzenia dla pracownika w okresie przestoju ekonomicznego


Pamiętaj!

Musisz zawrzeć pisemne porozumienie z pracownikami.Jakie warunki musisz spełniać?


Aby skorzystać z tego wsparcia wypełnij kalkulator dostępny na rządowej stronie. Dzięki niemu wyliczysz pomoc dla poszczególnych pracowników. Jeżeli skorzystałeś już ze zwolnienia z opłacania ZUS, dofinansowanie otrzymasz wyłącznie do kosztów wynagrodzeń netto.


Warunkiem otrzymania wsparcia jest spadek obrotów o minimum 15% analizując miesiąc do poprzedniego miesiąca lub o minimum 25% analizując dwa kolejne miesiące (lub dwa trzydziestodniowe okresy) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.


Gdzie trzeba złożyć dokumenty?

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w okresie do końca przestoju ekonomicznego.dofinansowanie

do kosztów wynagrodzeń brutto

i składek społecznych maksymalnie w wysokości trzykrotności kwoty
Jakie warunki musisz spełniać?


Aby skorzystać z tego wsparcia wypełnij kalkulator dostępny na rządowej stronie. Dzięki niemu wyliczysz pomoc dla poszczególnych pracowników. Jeżeli skorzystałeś już ze zwolnienia z opłacania ZUS, dofinansowanie otrzymasz wyłącznie do kosztów wynagrodzeń netto.


Warunkiem otrzymania wsparcia jest spadek obrotów o minimum 30% analizując dwa kolejne miesiące (lub dwa trzydziestodniowe okresy) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dla spadku 30% należy się 50% minimalnego wynagrodzenia, dla 50% - 70% minimalnego wynagrodzenia, dla 80% - 90% minimalnego wynagrodzenia.


Pamiętaj! Należy utrzymać poziom zatrudnienia przez okres dofinansowania.


Gdzie trzeba złożyć dokumenty?

Do Powiatowego Urzędu Pracy w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków.


Jest to pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z limitem 800 tys. EUR w odniesieniu do jednego podmiotu.
mikropożyczka

możliwa do umorzenia

do maksymalnej wysokości

5.000 zł
Jakie warunki musisz spełniać?

Jeżeli spełnisz warunki, czyli będziesz kontynuował działalność przez 3 miesiące od dnia otrzymania decyzji o przyznanej pożyczce, może ona zostać umorzona na Twój wniosek. Masz na to 14 dni po spełnieniu się tego warunku.


Gdzie trzeba złożyć dokumenty?

Do Powiatowego Urzędu Pracy od momentu ogłoszenia naboru wniosków.


Jest to pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z limitem 800 tys. EUR w odniesieniu do jednego podmiotu.

tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

pożyczka z możliwością umorzenia do 75% wartości


Jakie warunki musisz spełniać?

Szczegółowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.


Warunkiem otrzymania wsparcia jest spadek obrotów o minimum 25% analizując miesiąc do miesiąca (MdM) lub miesiąc do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (RdR). Uzależnienie kwoty pożyczki od ilości zatrudnionych względem skali spadku przychodów prezentuje poniższa tabela:

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju


Na przykład dla spadku przychodów między 50% a 75% dla firm zatrudniających 5 pracowników szacowana kwota pożyczki wynosi 120.000 zł.


Pamiętaj! Należy utrzymać poziom zatrudnienia przez okres dofinansowania. Jeżeli Ci się to uda, 75% pożyczki może zostać umorzone.


Środki otrzymane z tej subwencji możesz przeznaczyć na różne koszty działalności, jak również na wcześniejszą spłatę innych kredytów. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie programu.


Gdzie trzeba złożyć dokumenty?

Poprzez bankowość elektroniczną banku współpracującego w ramach programu od momentu ogłoszenia naboru wniosków.


Jest to pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z limitem 800 tys. EUR w odniesieniu do jednego podmiotu.Zapraszamy do przeczytania pozostałych postów odnoszących się do tarczy antykryzysowej:

https://www.twojawlasnafirma.com/post/login-covid-19-hasło-jednoosobowa-działalność-gospodarcza

https://www.twojawlasnafirma.com/post/login-covid-19-hasło-umowy-cywilnoprawne

https://www.twojawlasnafirma.com/post/login-covid19-hasło-podstawowe-pojęcia

https://www.twojawlasnafirma.com/post/login-covid-19-hasło-kim-jest-zatrudniony

W naszym sklepie znajdziesz również kalkulatory do oszacowania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej dla:

- samozatrudnionych (zapisz się na nasz newsletter, a otrzymasz go w prezencie)

- współpracujących na umowy cywilnoprawne

- mniejszych przedsiębiorców omawianych w dzisiejszym poście (średnio do 9 współpracujących).

Do przeczytania!

K&K186 wyświetlenia
  • Szary Instagram Ikona
  • Ikona szara Facebook

©2018 by Twoja Własna Firma.