Szukaj
  • TWF

Login: Covid 19 Hasło: kim jest zatrudniony?


W kontekście #tarczyantykryzysowej i instrumentów wspierających przedsiębiorców bardzo często przewijają się określenia takie jak pracownik, zatrudniony, zgłoszony do ubezpieczeń. Wielokrotnie te pojęcia są używane w różnym kontekście i definiują inne grono współpracujących. W dzisiejszym poście chciałybyśmy rozwiać niektóre wątpliwości, które pojawiają się przy analizie warunków uprawniających przedsiębiorców do pomocy.

Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, aby temat był skomplikowany. Analizując jednak poszczególne programy pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej 2.0 okazuje się, że określenie "zatrudniony" za każdym razem może oznaczać co innego.


Wydaje się, że najbezpieczniej określić wszystkich, którzy wykonują prace na rzecz naszego przedsiębiorstwa, mianem współpracujących.

Będą to:

- osoby pracujące na umowę o pracę

- osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne

o charakterze umowy zlecenia

- osoby zatrudnione na umowę o dzieło*

- osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych.*) jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.Na poniższym schemacie znajdziesz podsumowanie poszczególnych programów wraz z metodologią liczenia ilości "współpracujących".

Dla programów pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej wymogi odnośnie "współpracujących" są analizowane przy:

- ubieganiu się o umorzenie płatności ZUS

=> w tym przypadku liczymy ilość osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych

- ubieganiu się o dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń oraz ochrony miejsc pracy

=> w tym przypadku liczymy ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne o charakterze umowy zlecenia, podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym

- ubieganiu się o mikropożyczkę w wysokości 5.000 zł

=> w tym przypadku liczymy ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

- ubieganiu się o finansowanie w ramach tarczy antykryzysowej PFR dla Firm i Pracowników (wkrótce dostępna)

=> w tym przypadku liczymy ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę.Zapraszamy do przeczytania pozostałych postów odnoszących się do tarczy antykryzysowej:

https://www.twojawlasnafirma.com/post/login-covid-19-hasło-jednoosobowa-działalność-gospodarcza

https://www.twojawlasnafirma.com/post/login-covid-19-hasło-umowy-cywilnoprawne

https://www.twojawlasnafirma.com/post/login-covid19-hasło-podstawowe-pojęcia


W naszym sklepie znajdziesz również kalkulatory do oszacowania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej dla:

- samozatrudnionych

- współpracujących na umowy cywilnoprawne

- mniejszych przedsiębiorców.


Do przeczytania!

K&K


45 wyświetlenia
  • Szary Instagram Ikona
  • Ikona szara Facebook

©2018 by Twoja Własna Firma.