drzewo_15D.png

Zastanawiasz się, co powinno zawierać

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
JEDNOSTEK MIKRO?